24. 1. 2020.

Thomas Palm (37) tiltrer som ny CFO i Kavlikonsernet i begynnelsen av mai.

Thomas arbeider i dag som CFO for oppdrettsselskapet Cermaq, med ansvar for økonomi, finans, IT og strategi. Cermaq har operasjoner i Norge, Canada og Chile, og er i dag et heleiet selskap av Mitsubishi konsernet.  Thomas har gjennom de siste 10 årene hatt ulike lederstillinger i selskapet, blant annet som økonomidirektør for Chile og senere for den norske virksomheten, før han i 2016 ble en del av konsernledelsen. Thomas har tidligere arbeidet for SEB Corporate Finance og Statkraft, med hovedfokus på strategi og oppkjøp.

Thomas er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Thomas etterfølger Kjell Christian Bjørnsen, som slutter i Kavli ved utgangen av februar.

Erik Volden
CEO/Konsernsjef

24.01.2020