10. 12. 2014.

Det norskeide næringsmiddelkonsernet Kavli satte ny omsetningsrekord i 2011, mye takket være en offensiv satsing i Sverige og et rekordår for Q-Meieriene. 

Konsernets omsetning passerte 2,2 milliarder kroner i 2011 – en underliggende vekst på over 150 millioner kroner, eller 7,7 prosent, i forhold til året før. Driftsresultatet endte på 130 millioner kroner, noe som er en fremgang på 5 millioner fra 2010. Fremgangen i 2011 er et resultat av nylanseringer og forbedringsarbeid. 
Satser i Sverige
– Konsernet har i det siste tatt flere grep for å styrke sin posisjon i det svenske markedet. Her tror vi det ligger et spesielt stort vekstpotensial i årene som kommer, sier konsernsjef Erik Volden.

Kavli kjøpte blant annet svenske Druvan sommeren 2011 og lanserte SKYR™ på det svenske markedet i fjor høst. For kort tid siden kjøpte Kavli dessuten yoghurtmerkene Bärry og Tiger av Arla. Dette innebærer at Kavli nå vil øke sin omsetning i det svenske markedet fra litt over 400 millioner svenske kroner til nærmere 700 millioner.
Virksomhetene i konsernets hovedmarkeder Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia viste alle en underliggende resultatfremgang i 2011, til tross for store investeringer i innovasjoner og nytt produksjonsutstyr. Det er også tatt vesentlige engangskostnader i forbindelse med integrasjon av svenske Druvan.
Suksess for Q-Meieriene
For konsernets viktigste kategori – smelteost – har det vært en god utvikling for nylanseringer i 2011, og markedsandelene i Norge og Sverige har vokst mens det i Storbritannia har vært en mindre nedgang. Q-Meieriene har bidratt med den største omsetningsveksten i konsernet som følge av en rekke vellykkede innovasjoner og økt distribusjon. Markedsandelene for selskapets viktigste kategorier viser god fremgang.

– Q-Meieriene har i fjor vært et lokomotiv for oss. Vi fikk endelig nesten full uttelling for alle investeringene og alt arbeidet som er vært lagt ned de siste årene, sier Volden. Et skår i gleden er at Q-Meierienes rammebetingelser er betydelig svekket i løpet av 2011. Dette gjør at meierivirksomheten dermed ikke har de rette forutsetninger for å skape dynamisk konkurranse i meierisektoren, noe som kan påvirke satsingene fremover, fremholder Volden. 
Overfører 50 millioner til allmennyttig fond
Fremgangen for Kavlikonsernet fører til at virksomheten etter 2011 kan overføre rekordstore 50 millioner kroner til Kavlifondet. Det allmennyttige fondet sørger for at inntekter fra produkter som Kavli smøreost og Q-Melk bevilges til forskning, kultur og humanitære formål. Kavlikonsernet er den eneste store, norskeide næringsmiddelvirksomheten som er eid av en allmennyttig stiftelse, og alt av overskudd som ikke reinvesteres i driften overføres til stiftelsen.

Kavlikonsernets resultat