Kavli UK Ltd består av Primula Ltd. i Gateshead utenfor Newcastle, Castle McLellan Foods Ltd. i Kirckudbright, Skottland og St. Helen's farm i York. Totalt har Kavli rundt 240 ansatte i England og Skottland. Selskapet omsatte i 2014 for rundt 447 millioner norske kroner.

                              

     http://www.primula.co.uk/                http://castlemaclellan.co.uk/             http://www.sthelensfarm.co.uk/